BLANTERWISDOM101

Makalah Akidah Akhlak (Hubungan Akidah dengan Akhlak)

23 November 2016
Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Akidah Akhlak.
Kajian yang di bahas adalah: Hubungan Akidah dengan Akhlak.

oleh: Ahmad Mustaqim dan M. Afif Rifai

Silakan Download


Share This :
Ahmad Mustaqim

"Aku orang yang suka berimajinasi". Suka berdialog pada hati, yang kemudian akalku malah mengikuti, maka jadilah kami bertiga yang sedang berdiskusi, di dalam jasad yang kecil dan bernama Ahmad Mustaqim.