BLANTERWISDOM101

Makalah Akidah Akhlak (Hubungan Akidah dengan Akhlak)

23 November 2016
Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Akidah Akhlak.
Kajian yang di bahas adalah: Hubungan Akidah dengan Akhlak.

oleh: Ahmad Mustaqim dan M. Afif Rifai

Silakan Download


Share This :
Ahmad Mustaqim

- "Aku bukan apa yang kamu lihat, bukan pula apa yang kamu baca bahkan mungkin bukan pula apa yang kamu tafsir. Yang jelas, yang kamu lihat saat ini adalah Aku yang versi numpang di jasad bernama Ahmad Mustaqim."